اسلاید

آیین رفتار حرفه‌ای مصوب

آیین رفتار حرفه‌ای مصوب

آیین رفتار حرفه‌ای مصوب   کلیات تعاریف منافع عمومی اهداف حرفه حسابداری اصول بنیادی احکام بخش الف. احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه اي درستکاری و بیطرفی تضاد منافع صلاحیت حرفه‌ای رازداری خدمات مالیاتی آگهی بخش ب. احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل استقلال صلاحیت…

بررسی برخی از حقوق و تکالیف مودیان در قانون مالیات ها

بررسی برخی از حقوق و تکالیف مودیان در قانون مالیات ها

بررسی برخی از حقوق و تکالیف مودیان در قانون مالیات ها اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تیرماه سال ۹۴ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده است . اصلاحیه ای که یکی از اهداف آن رعایت حقوق مودیان و تحقق عدالت مالیاتی می باشد. قانونگذار در اصلاحیه…

باز نویسی نرم افزار دادیک (حقوق و دستمزد)

باز نویسی نرم افزار دادیک (حقوق و دستمزد)

نرم افزار دادیک(حقوق و دستمزد):   با توجه به توسعه روزافزون نیازهای سازمان ها در مدیریت بخش های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، و سامانه های قابل تلفیق و همگام با آن، گروه نرم افزاری سازگار مبادرت به طراحی و تولید سامانه ای تحت عنوان “دادیک سازگار” نمود. (دادیک…