درخواست نمایندگی

دعوت به همکاری برای تاسیس نمایندگی در شهرستان ها:
شرکت اصفهان سازگار در راستای اهداف بلند مدت خود اقدام به پذیرش نماینگی در استانهای فاقد نمایندگی با پورسانت و قرارداد استثنایی نموده است، متقاضیان محترم می توانند رزومه شرکت و یا سوابق کاری خود را از طرق فرم درخواست نمایندگی برای شرکت ارسال نمایند . پس از بررسی درصورتی که شما حائز شرایط لازم بودید از طرف کارشناسان شرکت ما با شما تماس گرفته خواهد شد.


فرم درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
کد شناسه اقتصادی:
پست الکترونیک:
شماره تماس:
استان:
شهرستان:
شهر:
سایر توضیحات: