ماموریت و رسالت

ماموریت و رسالت(Mission and mission)

سازگار طراح و تولید کننده­ ی­ نرم افزارهای کاربردی از سال ۱۳۶۸ با توجه به گسترش و تحول نیازهای جامعه رسالت خود را در توسعه­ ی راهکارهای نوین و جامع نرم­ افزاری همچنین ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان با دیدگاه جهانی بهره برداری نمود.

این گروه  با رعایت قوانین و استانداردهای اخلاقی و حرف ه­ای، بهبود مستمر کیفیت، تعهد به مشتریان در تامین منافع پایدار ایشان، تمرکز و توجه به سهام داران و کارکنان، ایجاد کار آفرینی، امنیت کاری و اجتماعی، به جامعه­ ی خود خدمت رسانی می­نماید.

 

سازگار،راهکاری ماندگار