گنجه سازگار (حسابداری – خزانه داری)

16

گنجه سازگار (حسابداری، خزانه داری)

حسابداری سازگار، ظرفیت کاربرد برای انواع حسابداری اعم از مالی، بازرگانی، صنعتی، اداری، بودجه و … را در خود دارد.علاوه بر کاربرد مستقل سامانه، قابلیت ارتباط با سایر سامانه های سازگار به صورت یکپارچه و در لحظه امکان پذیر می باشد.

این سامانه برای هلدینگ ها و سوپر هلدینگ ها و سازمان های وسیع (ستاد غیر متمرکز) و همچنین موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی توصیه می گردد.

از خصوصیات بارز و منحصر به فرد این سامانه، انجام عملیات مالی در دوره های مالی متعدد باز به صورت همزمان و همچنین کدینگ های متعدد با استفاده از کدینگ مالی می باشد.

 

 

 

sabt sfarsh  katalogh list emkanat-3