متدولوژی و تکنولوژی سازگار

متدولوژی و تکنولوژی تولید نرم افزارها(Methodology and technology)

 

۱- مهندسی نرم افزار
الف) متدولوژی مهندسی نرم افزار یا مدل توسعه نرم افزار
با توجه به بررسی صورت گرفته روی روش های مختلف توسعه نرم افزار، شرکت اصفهان سازگار یکی از بهترین روش های موجود را با نام مدل حلزونی (Spiral) انتخاب نموده و جهت بهینه سازی این روش مدل مزبور را با متدولوژی RUPترکیب نموده است.
RUP Process) (Rational Unified : به معنای پالاینده¬ی یکپارچه، در اصل یک متدولوژی است که در جهت کنترل و انجام پروژه¬های نرم افزاری در نظر گرفته شده است، این متدولوژی چهارچوبی در جهت انجام صحیح و موفق پروژه¬های نرم افزاری
می باشد و کلیه¬ی مراحل انجام یک پروژه که با معماری و آنالیز سازمان شروع و به تست نرم افزار و ارائه¬ی نسخه¬ی نهایی طلایی (Gold Release) ختم می شود را در بر می گیرد.

ب) متدولوژی تولید
متدولوژی تولید نرم افزار شرکت اصفهان سازگار DLL Base وPlug in Base می باشد. با این روش بروز رسانی هر بخش از
نرم افزارهای تولید شده در لحظه به آسانی و بدون نیاز به متخصص امکان پذیر می باشد.
یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند این شرکت که در واقع حکم محور تولید محصولات نرم افزاری ما را دارد، سامانه¬ی نوروز است که توسط آن می توان مدیریت و کنترل تولید محصولات نرم افزاری را به سهولت و سرعت زیاد، بدون وابستگی به متخصصان برنامه نویس انجام داد. به طور مثال استفاده از این سامانه باعث شده است ظرفیت کاربری نرم افزارها به تمامی زبان های زنده دنیا به روش (Text Less Forms) TLF میسر گردد.

 

۲- تکنولوژی
الف) تکنولوژی بانک داده
تکنولوژی بانک داده SQL Server 2008 R2 می باشد، که قابلیت توسعه و ارتقاء به نسخه های جدیدتر شرکت مایکروسافت را دارا است. همچنین قابلیت سازگاری با نسخه های پیشین را نیز در بر دارد.

ب) تکنولوژی پیاده سازی
تکنولوژی پیاده سازی نرم افزارها در بستر .NetFramework است. همچنین زبان برنامه نویسی C# از نوع اپلیکیشن¬های WPF
Windows Presentation Foundation)) می باشد.

ج) تکنولوژی معماری ارتباط با بانک داده
تکنولوژی معماری ارتباط با بانک داده، به ترکیبی از معماری LINQ و EntityFramework استناد شده است که مخفف Language Integrated Query یکی از اجزای بستر اجرا (Platforme) برنامه نویسی .Net شرکت مایکروسافت است که قدرت کار با داده های مختلف را به زبانی شبیه زبان SQL به توسعه دهندگان می دهد.

 

از جمله مزیت های LINQ می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱٫ سرعت بالاتر در پیاده سازی نسبت به مدل های قبلی
۲٫ سرعت بالاتر در زمان اجرای دستورات
۳٫ امنیت بالاتر در نگهداری داده ها

 

سازگار،راهکاری ماندگار