سرویس محاسبات ابری یا Cloud Computing چیست؟/

سرویس محاسبات ابری یا Cloud Computing چیست؟

سرویس محاسبات ابری یا Cloud Computing چیست؟

  سرویس محاسبات ابری یا Cloud Computing چیست؟ نویسنده: محمد جهانشاهی ابر، تصویری است انتزاعی از شبکه ای عظیم و توده ای که حجم آن مشخص نیست، نمی دانیم از چه میزان منابع پردازشی تشکیل شده. ابعاد زمانی و مکانی یکایک اجزای آن نیز دانسته نیست،نمی دانیم سخت افزار ها…