دادیک سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

دادیک سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
با توجه به توسعه روزافزون نیازهای هر سازمان، در مدیریت بخش‌های مختلف از جمله حقوق و دستمزد و سامانه های قابل تلفیق و همگام با آن، گروه نرم‌افزاری سازگار مبادرت به طراحی و تولید سامانه‌ای تحت عنوان "دادیک سازگار" نمود. (دادیک در پارسی به معنی دستمزد است). در این سامانه که بر پایه 26 سال طراحی سامانه حقوق و دستمزد همراه با کاربرد در بیش از 500 مجموعه می‌باشد، سعی بر آن بوده که کلیه امکانات پایه ای و قانونی و همچنین سفارش‌های مشتریان در نظر گرفته شود. این سامانه، با توسعه علوم مدیریتی، همگام و همراه با سامانه‌های کارگزینی، مدیریت و ساختار منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت، تولید، سامانه مالی و .... شده اند همچنین قابلیت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است. در طراحی این سامانه اساس اطلاعات بر مبنای کنترل منابع انسانی و سامانه کارگزینی پایه‌گذاری شده است و سامانه حقوق و دستمزد بر مبنای اطلاعات پایه ثبت شده در سامانه کارگزینی عمل خواهد کرد. سامانه کارگزینی در بخش توسعه یافته خود به مدیریت ساختار سازمانی منجر خواهد شد که در روال های مهندسی صنایع در کلیه واحدهای تولیدی / خدماتی می توان منابع انسانی را به روش علمی و پیش بینی شده سازماندهی و ساماندهی و مدیریت نمود. قابلیت توسعه این سامانه در بخش ارزیابی مهارت پرسنل، آموزش ضمن خدمت، دستورالعملهای استاندارد در بخش های اجرایی، نظارتی و مدیریتی از سازمان و شرح وظایف هر نقش پیش بینی شده و در صورت درخواست هر سازمان با شرایط و ویژگی های آن سازمان قابل پیاده سازی می باشد.
گالری تصاویر از نرم افزار