گنجه و گنجینه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

گنجه و گنجینه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
حسابداری سازگار، ظرفیت کاربرد برای انواع حسابداری اعم از مالی، بازرگانی، صنعتی، اداری، بودجه و ... را در خود دارد. علاوه بر کاربرد مستقل سامانه، قابلیت ارتباط با سایر سامانه های سازگار به صورت یکپارچه و در لحظه امکان پذیر می باشد. انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن ها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه، با صرف کمترین وقت و هزینه، در چهارچوب ضوابط قانونی. کنترل و مکانیزه نمودن ورود و خروج مواد اولیه، کالاهای مصرفی، نیمه ساخته ها، محصولات، قطعات و ... همچنین مدیریت تمامی فعالیت های مربوط به گردش و موجودی کالاها از بزرگ ترین دغدغه‌هایی می باشد که مدیران با آن رو برو هستند. سامانه گنجینه سازگار به عنوان حلقه ارتباطی بین تولید، توزیع و مصرف و همچنین ارتباط مابین خرید و فروش مواد، کالا و خدمات محسوب می شود. سامانه گنجینه سازگار با قابلیت‌هایی از جمله: تعریف تعداد نامحدود واحد شمارش، کدهای شناسایی، ردیابی، ویژگی ها و ... برای انواع کالاها، همچنین ارایه گزارش های متنوع می تواند مدیران را در امر نظارت و کنترل فرآیندهای انبار و انبارداری یاری رساند. سامانه یکپارچه گنجه و گنجینه سازگار علاوه بر همپوشانی و ارتباط مستقیم از ثبت اطلاعات موازی و تکراری در دو دپارتمان هر سازمان جلوگیری کرده و با اعمال مدیریت در ثبت و گزارش‌گیری از اطلاعات علاوه بر سرعت بخشی در ثبت اطلاعات، با برنامه ریزی اولیه هر سازمان، کلیه ثبت های متقابل در هر دو سامانه به صورت هماهنگ و یکنواخت و بدون اعمال سلیقه کاربران ایجاد می‌گردد. این سامانه برای هلدینگ ها و سوپر هلدینگ ها و سازمان های وسیع (ستاد غیر متمرکز) و همچنین موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی توصیه می گردد.
گالری تصاویر از نرم افزار