گنجه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

گنجه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
ثبت و ذخیره اطلاعات مالی جهت اندازه گیری، ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری در فعالیت های روزمره اقتصادی یکی از مهم ترین ارکان بقا و پیشرفت مجموعه‌هاست که مدیریت و کنترل آن بسیار با اهمیت می باشد. نرم افزار گنجه سازگار با تحت پوشش قرار دادن تمامی امور مربوط به بخش مالی همچنین دیگر بخش های یک سازمان به صورت یکپارچه، مدیران را در این راستا یاری می‌رساند. گنجه (حسابداری و خزانه داری) سازگار، ظرفیت کاربرد برای انواع حسابداری اعم از مالی، بازرگانی، صنعتی، اداری، بودجه و ... را در خود دارد. علاوه بر عملکرد کاربردی و مستقل سامانه گنجه، امکان ارتباط سایر سامانه های سازگار به منظور یکپارچه سازی و انجام عملیات مالی به صورت خودکار میسر می باشد. این سامانه برای هلدینگ ها و سوپر هلدینگ ها و سازمان های وسیع (ستاد غیر متمرکز) و همچنین موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی توصیه می گردد. از خصوصیات بارز و منحصر به فرد این سامانه، انجام عملیات مالی در دوره های مالی متعدد باز به صورت همزمان و علاوه بر آن به کارگیری کدینگ‌های متعدد با استفاده از کدینگ مالی است. مدیریت، کنترل و ردیابی گردش اسناد دریافتی و پرداختنی به واسطه ویژگی های خاص آن، از جمله سهولت در دسترس بودن و... از عوامل ضروری و موثر در هر سازمان است. سامانه خزانه داری در تعامل با سامانه حسابداری، با رویکرد مدیریت درست و تسهیل این امر از طریق ثبت کلیه عملیات (وجوه نقد، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی ) و اعمال هوشمند کنترل های لازم به همراه ارتباط یکپارچه با دیگر ماژول‌ها (بخش‌های تخصصی سامانه‌ها) و همچنین ارایه گزارش‌های مختلف مدیریتی راه را برای رسیدن به اهداف سازمان هموار می‌سازد. اهمیت این سامانه هنگامی است که مطالبات و دیون یک سازمان بیشتر به صورت اسناد تجاری (که معروف ترین آنها چک است) تبادل می شود و در کنار آن عملیات کلر و کنترل اسناد در جریان وصول بار زیادی را به دوش سامانه تحمیل می نماید . پیوستگی خزانه داری با حسابداری می تواند علاوه بر انجام خودکار امور حسابداری مربوط به خزانه داری، هماهنگی و انطباق و نظم در این دو بخش را به ارمغان بیاورد. با توسعه جهانی ابعاد مختلف اقتصادی در جامعه امروز، اغلب سازمان‌ها (از دولت‌ها تا خردترین فعالان اقتصادی) در جمع‌داری حساب ها و محاسبات خود نیاز در بکارگیری واحدهای مختلف پولی (ارزی)دارند. سازگار در سامانه گنجه خود امکان ثبت کلیه ارزهای رایج را فراهم نموده و برای هر ارز، یک سامانه مستقل مالی با کلیه گزارش های لازم تعبیه نموده است. نمونه کاربردی سامانه چند پولی سازگار به صورت گسترده در بسیاری از صرافی‌های معتبر در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته و آزمایش‌های خود را پشت سر گذاشته است.
گالری تصاویر از نرم افزار