پیمانکار سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

پیمانکار سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
اغلب سازمانی‌هایی که به صورت پروژه‌ای یا مقاطعه‌کاری عملیاتی را انجام می‌دهند ضرورت کاربرد اینگونه سامانه مالی که بتوانند در آن هزینه‌های هر پروژه را به تفکیک نوع و زیر گروه هر نوع را محاسبه، ثبت و نگهداری نمایند. در اکثر اینگونه سازمان‌ها مقایسه هزینه‌ها از سطح کلان تا خرد و قیمت تمام شده و سود و زیان هر پروژه نسبت به سایر پروژه‌ها و ضریب مغایرت آنها می تواند برای تصمیم گیری در قیمت‌دهی و اجرا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مدیریت روال اجرایی و هزینه‌ها در حین اجرای کارها می‌تواند به موقع مانع از خرج‌تراشی و هزینه تمام شده بالاتر از حد انتظار و پیش‌بینی شده شود. این سامانه در همراهی با گنجه و گنجینه سازگار، کلیه عملیات مدیریت مالی پروژه‌ها را تسهیل نموده و گزارش‌های لازم را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. قابلیت سامانه پیمانکار سازگار، براساس حسابداری پروژه‌ای تهیه و به متقاضیان عرضه می‌گردد.
گالری تصاویر از نرم افزار