صادرات سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

صادرات سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
کاربرد این سامانه برای مجموعه‌هایی است که با خرید داخلی، مدیریت حمل، ترخیص و فروش خارجی در آنها انجام می‌گیرد. با تعیین فروشنده، کالا و سایر شرایط خرید، همزمان می توان آن را به شخص سومی، با شرایط دیگری فروخت. در سامانه بازرگانی هیچگونه تراکنش کالایی در انبار ثبت نمی‌گردد ولی می‌توان گزارش‌های خرید و فروش از دیگران را از سیستم استحصال نمود. در این سامانه امکانات خاصی از قبیل هزینه حمل، کسری بار، مشخصات راننده و سایر هزینه‌ها از جمله: هزینه بارگیری، ترخیص، کارمزد ترخیص کار و .... که به نوعی در رابطه با شرایط تجاری و بازرگانی است، در نظر گرفته شده است. تسهیم هزینه‌های کلی مانند ترخیص و ... بر روی کالاهای متفاوت به صورت خودکار توسط سامانه انجام می‌گیرد و این امر مشکل را برای بازرگانان هموار می کند. نکته برجسته و قابل توجه این سامانه استفاده از انواع واحد مالی (ارزهای مختلف) برای هر پارتی می باشد که می توان با خرید تعداد واحد مالی اضافه، کلیه امور مالی غیر ریالی را به سهولت و سرعت انجام داد. شایان ذکر است برای هر واحد مالی به صورت موازی یک سامانه حسابداری مالی در سیستم بوجود می آید، که بتوان در هر یک از آنها کلیه تراکنش‌های مالی با افراد دیگر را در یک سامانه به سهولت و سرعت انجام داد.
گالری تصاویر از نرم افزار