کشتارگر سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

کشتارگر سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
یکی از انواع تولید، عملیات کشتار است که دام یا ماکیان زنده را به محصولات یا قطعات پروتئینی قابل استفاده برای مصرف کنندگان تبدیل می نماید. از آنجا که در این عملیات مقداری از وزن دام زنده بابت ضایعات به صورت پرت در می آیند و کنترل بازدهی هر پارتی کشتار بعلت تعدد زیاد دام یا ماکیان کشتار شده و قیمت گران آن، امری مهم و حیاتی است این سامانه به صورت تخصصی کلیه فرآیند عملیات شامل : خرید ، هزینه های حمل ، هزینه های کشتار، مقادیر محصولات (لاشه و آلایش ) خارج شده از کشتارگاه، محصولات تحویلی به بخش قطعه بندی و سردخانه، قطعات و محصولات تحویل شده به موزعین و عملیات فروش را می توان به صورت یکجا مدیریت و هدایت نمود. آگاهی از میزان افت (پرت) وزن دام هنگام حمل، کشتار، قطعه بندی و توزیع کمک شایانی به تصمیم گیری در مورد مبالغ خرید و فروش و جلوگیری از زیان های احتمالی می نماید. استفاده از سامانه مدیریت کشتار نیاز به تخصص خاصی نداشته و آشنایی استفاده کنندگان با روش های کارشان برای به کارگیری این سامانه کفایت می نماید. از آنجا که ارتباط بخش های مختلف این سامانه به صورت یکپارچه طراحی شده، هرگونه مغایرت و اختلاف در اطلاعات ثبت شده به صورت هوشمند و لحظه ای نمایش داده می شود و استفاده کننده از اشتباهات احتمالی و یا مغایرت های فاحش و غیر قابل قبول آگاه می گردد. ارتباط منطقی و مستقیم این سامانه با دیگر سامانه های زیر میسر است. جهت اطلاع از عملکرد هر یک از سامانه های مرتبط به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید. سامانه حجره سازگار : کلیه امکانات گنجه و گنجینه و امکانات فروشگاهی سامانه گنجه و گنجینه سازگار : حسابداری، خزانه داری و انبارداری
گالری تصاویر از نرم افزار