گنجینه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

گنجینه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
انبارداری عبارت از دریافت مواد و اقلام، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن به مصرف‌کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به هر سازمان است. کنترل ورود و خروج هرگونه کالا اعم از مواد اولیه، کالاهای مصرفی، نیمه ساخت‌ها، محصولات، قطعات و... مدیریت گردش و آگاهی از میزان موجودی کالاها از بزرگترین دغدغه‌هایی است که هر مدیریت هر سازمان با آن روبرو می باشد. سامانه گنجینه سازگار به عنوان حلقه ارتباطی و مدیریتی بین تولید، مصرف و توزیع با سفارشات، خرید، فروش و موجودی کالا ایفای نقش می‌نماید. این سامانه با قابلیت‌هایی از جمله: امکان دسته‌بندی بیکران کالاها، واحد شمارش متعدد برای هر کالا، کدینگ تخصصی کالا، ردیابی، ویژگی کالا و....، همچنین گزارش های متنوعی که می‌تواند مدیران را در امر نظارت و کنترل فرآیندهای انبار و انبارداری یاری رساند. مدیریت، کنترل و برنامه ریزی منابع مالی و جلوگیری از انباشت یا فقر آنها در انبارها و تخصیص هدفمند و هوشمندانه منابع از عوامل ضروری در هر سازمان می باشد. ثبت عملیات مالی در همگام‌سازی (حسابداریِ انبار) با توجه به ویژگی، نیاز و یا سلیقه هر سازمان براساس استانداردهای علمی قابل انتخاب است. با این تجانس کلیه اسناد مالی مربوط به تراکنش‌های کالا در انبارها قابل استخراج و اعمال در سامانه حسابداری است. گستردگی سازمان‌ها از نظر جغرافیایی از جمله امکاناتی است که با بهره‌گیری از بسترهای کلود (رایانش ابری) میتوان موجودی کالا در هر انبار (غیر متمرکز) را در این سامانه اجرا نمود. هماهنگی در ویژگی کالاها در انبارهای متعدد، تهیه گزارش‌های تجمیعی از انبارها، امکان تبادل کالا بین انبارها و ... از ویژگی‌های برجسته این سامانه است.
گالری تصاویر از نرم افزار